Despre PROIECT

“Femei pentru frumuseţea femeilor” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având contractul de finanţare POSDRU/148/6.3/G/126018 si vizează promovarea incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea egalităţii de şanse şi de gen pentru femeile din regiunea S-V Oltenia în ceea ce priveşte accesul la formarea profesională, la obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă, în vederea creşterii participării acestora la viata economică şi socială.

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza :cresterea gradului de constientizare asupra problematicii discriminarii dupa criterii de gen, consolidarea principiului egalitatii de sanse si de gen, dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala flexibile si relevante pentru piata muncii si facilitarea accesului femeilor la ocupare, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare.
În cadrul acestui proiect se desfăşoara activităţi precum: informarea opiniei publice asupra accesului la formarea profesională a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, organizarea unei campanii regionale de combatere a discriminării de şanse şi gen şi de promovare a incluziunii sociale a femeilor dezavantajate, organizarea meselor rotunde cu scopul de a prezenta problemele cu care se confruntă femeile în integrarea socio-profesională şi de a propune metode de combatere a acestor probleme şi activitatea de furnizare a programelor de calificare/recalificare în ocupaţii precum: coafor, frizer, manichiurist/pedichiurist, lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc şi înfiinţarea Centrului Regional de Calificare a Femeilor în Domeniul Esteticii şi Înfrumuseţării.
Grupul ţintă este format din femei din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale, din angajaţi ai autorităţilor publice centrale şi locale şi din angajaţi ai organizaţiilor societăţii civile.