INSTITUTII PRIVIND EGALITATEA DE SANSE

1.    Institutii privind egalitatea de sanse la nivel national

    Comisii permanente pentru egalitate de sanse între femei si barbati în ParlamentulRomâniei

Comisiile pentru egalitate de sanse intre femei si barbati,organizate atat in Camera Deputatilor câat si in Senat au fost create pentru prima data în legislatura 2000-2004 devansând chiar adoptarea Legii202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati, ca efect al transpunerii directivelor comunitare în legislatia româna si a impactului Conferintei mondialea femeilor de la Beijing asupra societatii civile si a institutiilor publice.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (C.N.C.D.)

Adresa: Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 Bucuresti
Telefon: +4 021 312.65.78 ; +4 021 312.65.79 
Fax:       +4 021 312.65.85
Email:     support @ cncd.org.ro

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (C.N.C.D.)este autoritatea de stat autonoma, subcontrol parlamentar,  care  îsi  desfasoara  activitatea  în  vederea combaterii faptelor de discriminare, în conformitate cu legislatia interna în vigoare(O.G.nr.137/2000)  si cu documentele internationale la care România este parte.

 

            Competente generale ale Consiliului

·                    Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul  respectarii prevederilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi cu armonizarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiuluine discriminarii;

·                    Consiliul elaboreaza şi aplica politici publice în materia nediscriminarii. În acest sens,Consiliul va consulta autoritatile publice, organizatiile non-guvernamentale, sindicatele şi alte entitatil egale care urmaresc protectia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminarii.

 

Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Barbati (DESFB)

Str. Petofi Șandor, nr.47, Sector 1,

București, România, Cod poștal 011405

Tel.: +4 021 313 0059

FAx: +4 037 910 4013

E-mail: egalitate@mmuncii.roAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;   www.mmuncii.ro

 

Este organul de specialitate al administratiei publice centrale,cu personalitate juridical fata de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei  Sociale si Persoanelor Vârstnice succesor al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Barbati (ANES),înfiintata în luna martie 2005 prin efectul Legii  220/2002.

 

Comisia Nationala în domeniul Egalitatii de sanse între Femei si Barbati (CONES)

CONES a preluat atributiile fostei Comisii consultative interministeriale în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati (CODES) si are în componenta reprezentanti ai ministerelor, ai altor institutii administrative central si, în plus fata de fosta CODES,ai organizatiilor sindicale si patronale representative la nivel national si ai unor organizatii non- guvernamentale care joaca un rol active în domeniul promovarii egalitatii de gen.La nivel teritorial,în fiecare judet,se constituie câte o Comisie judeteana în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati, COJES.

Consiliul Economic şi Social (CES)

Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 - 30,
et. 2, Sector 1, 010336 Bucureşti
Cod unic de înregistrare 10464660
Telefon: 0040 21.310.23.56, 0040 21.310.23.57
0040 21.316.31.34, 0040 21.316.31.33
Fax: 0040 21.316.31.31
E-mail: ces [@] ces [.] ro (antispam); Web: www.ces.ro

            

Este un organism independent cu structura tripartita, constituit în scopul realizarii dialogului social între guvern, sindicate şi patronate şi având un rol consultative în stabilirea politicii economice şi sociale.In cadrul CES functioneaza Comisia pentru egalitate de sanse între femei si barbati, care sprijina  in conformitate cu atributiile sale, integrarea principiului egalitatii de sanse si tratament intre barbati si femei, in actele normative cu implicatii asupra vietii economico-sociale.

Avocatul Poporului

-       posta Bucuresti str. Eudeniu Carada nr.3, sector 3, fax 021-3124921

Avocatul Poporului ca autoritate publica autonoma şi independent fata de orice alta autoritate publica are drept scop apararea drepturilor şi libertatilor cetatenilor în raporturile acestora cu autoritatile publice; colaboreaza cu CNCD pentru solutionarea plângerilor privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbati pentru combaterea discriminarii pe baza de sex.

 

Inspectia muncii

-       Strada Matei Voievod 14, sector 2 București

-       Telefon:021 302 7030

În contextual egalitatii de sanse Inspectia Muncii are atributii, sa controleze în domeniul stabilirii relatiilor de munca accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de muncaale tinerilor,femeilor, precumşi aleunorcategoriidepersoanedefavorizate;de asemenea controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la relatiile de munca,la securitatea şi sanatatea în munca, la protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;

Inspectia  Muncii are atributii de control în ceea ce priveşte respectarea dispozitiilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbati,în domeniul sau de competenta.

 

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)

Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt:

·         Institutionalizarea dialogului social în domeniul ocuparii şi formarii profesionale

·         Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii şi formarii profesionale;

·         Aplicarea masurilor de protective sociala a persoanelor neîncadrate în munca.

 

Agentia  Nationala  pentru Romi

Str.Splaiul Independentei, nr. 202A, etaj 8, Sector 6, Bucuresti

E_mail:info@anr.gov.ro

Tel: 0213 11 30 48

Fax: 0213 11 30 47

http://www.anr.gov.ro

 

În vederea realizarii obiectivelor în domeniul protectiei drepturilor minoritatilor, în speciala minoritatii romilor, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.78/2004,aprobata prin Legea7/2005, a fost înfiintata Agentia Nationala pentru Romi, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica,în subordinea Guvernului, care aplica, coordoneaza, monitorizeaza şi evalueaza domeniile sectoriale de interventie cuprinse în Strategia Guvernului de îmbunatatire a Situatiei Romilor, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.430/2001.

 

Directia Protectia Persoanelor cu Dizabilitati din cadrul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Vârstnice

-       Adresa: str.CaleaVictoriei nr. 194, sector 1, Bucuresti, tel 021-2125438 int. 105

Directia   înlocuieste  Autoritatea   Nationala  pentru Persoane cu Handicap înfiintata prin OGnr.14 din 30 ianuarie 2003 si desfiintata în anul2010.Din anul 2014 se lucreaza la Strategia nationala pentru persoane cu dizabilitati,dar sil a reînfiintarea  Autoritatii  Nationale  pentru  Persoane  cu Dizabilitati..

 

Ministerul Tineretului si Sportului

-       Adresa: str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, tel 021 -307.6417 sau 02-13189000 fax: 021-3076418 sau 021 -318 9001

 

Începând cu data de19 ianuarie 2013,prin publicarea H.G.nr.11/09.01.2013 în Monitorul Oficial nr.42 din19.01.2013, se înfiinteaza Ministerul Tineretului şi Sportului şi se abroga H.G.141/2010 cu modiicari şi completari ulterioare privind înfiintarea,organizarea şi functionarea  Autoritatii Nationale pentru Sport şi Tineret.

Ministerul   Tineretului   si   Sportului   are   printre atributiile sale principale elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului si sportului,  fundamentarea  si  elaborarea  de  propuneri privind politici în domeniile tineretului si sportului, elaborarea de studii si cercetari,analize si prognoze privind problemele tineretului.

Pe    lânga    Ministerul    Tineretului    si    Sportului functioneaza, ca organ consultativ,Consiliul National pentru Tineret care este platforma de dezbatere şi consultari prin care Ministerul Tineretului şi Sportului comunica şi primeşte reactii din partea mediului asociativ de tineret cu privire la probleme şi oportunitati în initierea şi optimizarea politicilor publice în domeniul tineretului.

 

Confederatiile sindicale

Confederatiile sindicale desemneaza, în cadrul organizatiilor sindicale din unitati, reprezentanti cu atributii pentru asigurarea respectarii egalitatii de şanse şi tratament între femei şi barbati la locul de munca.

 

Organizatii non-guvernamentale

 

·         Asociatia Femeilor din România (AFR), Bucuresti, str. Jean Luis Calderon nr. 1-5, sect.2; tel: 021-3159859

·         Confederatia Nationala a Femeilor din România (CNFR), Bucuresti, str. Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, sect. 1;  tel:021-3122388;

·         Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF), Bucuresti, Bd Octavian Goga nr. 2 sector 3 , tel:021-6104829; 021-6107892

·         Coalitia Asociatiilor Femeilor de Afaceri (CAFA), Bucuresti ,Str. Mendeleev Nr. 8, Ap. 4, Sector 1, Telefon: 021-319.6943, Fax:021-319.6968

·         Centrul pentru Parteneriat în Egalitate (CPE), Bucuresti, Bd. Natiunile Unite nr.4, bl. 106, sc.6 et.3; sec.5; tel:021-3354175 sau 021/3354176

·         Asociatia pentru promovarea femeii din România ( APFR), Timisoara,  str. 1 Decembrie nr.69, tel:0356.108.800

·         Fundatia sanse Egale pentru Femei (SEF),Iasi,str. Nicolae Balcescu nr.22, Tel: + 40 232 219562,Mobil: +40 744 629561, e-mail: sef@sef.ro

·         Centrul de Resurse Juridice(CRJ), Bucuresti, str.Arcului nr.19, sector 2, tel:021-2120690;

·         Asociatia Persoanelor cu handicap din România (A.P.H.R.), Bucuresti, str. Cauz nr. 26, sector 3, tel:021-2332136 ( 34)

·         Asociatia Pakiv România, Alba Iulia, str. Emil Racovita nr. 76, tel:0744.555.851, fax:0258.811.170;

·         Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii- CRISS, Bucuresti. str, Raspantiilor nr. 11, sector 2, tel:021-310.7070;

·         Centrul Romilor pentru Politici deSanatate–SASTIPEN ,Bucuresti, str. Mircea cel Batran nr.76, tel: 021-456.0321

 

2.     Institutii privind egalitatea de sanse la nivel judetean

Comisia Judeteana pentru Egalitateade sanse între Femei si Barbati (COJES)

Aceste entitati institutionale la nivel judetean s-au înfiintat în baza legii 202/2002 (republicata) si functioneaza conform regulamentului de organizare si functionare al comisiilor judetene, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1054/ 2005.

Componenta nominala a comisiei este aprobata prin  ordin al prefectului.  Asa  cum  prevede  regulamentul, COJES este formata din 22 de membri,reprezentanti ai unor institutii si structure associative si anume: Agentia Judeteana pentru Plati şi Inspectie Sociala( preşedinte comisie) ;Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca; Inspectoratul territorial de munca; Inspectoratul şcolar judetean; Directia judeteana de sanatate publica; Directia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural national; Directia judeteana de statistica; Inspectoratul judetean de politie; Institutia prefectului; Cinci reprezentanti ai confederatiilor sindicale;Cinci reprezentanti ai confederatiilor patronale;Trei reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale.

 

Inspectoratele Teritoriale de Munca

Inspectoratele Teritoriale de Munca au început o Campanie Nationala privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbati. Campania are ca scop veriicarea modului în care angajatorii respecta prevederile Legii nr.202/2002, republicata, care reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de şanse şi tratament între femei şi barbati, în domeniul muncii şi defineşte termini ca: egalitate de şanse între femei şi barbati, discriminare pe criteriu de sex, discriminarea directa, indirecta,hartuirea şi hartuirea sexuala, plata egala pentru munca de valoare egala, actiuni pozitive, discriminare multipla.

 

Agentia Judeteana pentru Ocuparea  Fortei de Munca (AJOFM)

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are reprezentare teritoriala ,la nivelul fiecarui judet şi constituie una dintre institutiile care pot sa ofere date relevante cu privire la categoriile de persoane neîncadrate în munca, incluzând somajul feminin, indicator relevant pentru criteriul de gen.

 

Directiile judetene pentru sport şi tineret

Sunt organizate şi functioneaza ca servicii publice de concentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat.